Kerecsend - Kezdőlap
www.mamboteam.com
Kerecsend Advertisement
Kezdőlap
2016. szeptember 25.
 
 
Képviselő-testületi ülés
2016. szeptember 21.

Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2016. szeptember 27-én, kedden 17.00 órára a Közösségi Házba összehívom.

 

NAPIREND

 1.     Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről

előadó: Sári László polgármester

  1. Beszámoló az Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról

előadó: Sári László polgármester

  1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítása

előadó: Sári László polgármester

4.     A talajterhelési díjjal érintett ingatlanok szennyvíz csatorna-hálózatra rákötésének támogatása; a talajterhelési díjról szóló 11/2004. (VI.15.) önkormányzati rendelet módosítása

előadó: Sári László polgármester

  1. Szavazatszámláló bizottsági póttag megválasztása

előterjesztő: Kiss Sándor címzetes főjegyző

  1. A Fő u. 63. sz. alatti ingatlan további hasznosítása

előadó: Sári László polgármester

7.     Egyéb ügyek, indítványok

 

 

Kerecsend, 2016. szeptember 22.        

 

Tisztelettel:

 

                                                                                              Sári László

                                                                                              Polgármester

 
Háziorvosi ellátás
2016. szeptember 06.

Október 1-től változik a háziorvosi ellátás rendje

Dr. Lukács Béla háziorvos nyugállományba vonulása miatt 2016. október 1-től a háziorvosi feladatok ellátásában jelentős változásokra kerül sor a körzet két településén, Kerecsenden és Demjénben.

A háziorvosi praxis értékesítésére tett próbálkozások az elmúlt hat hónapban nem jártak eredménnyel. A közismert orvoshiány miatt nem akadt olyan háziorvos, aki az eddigi teljes rendelési időben, heti 40 órában vállalta volna a feladatok ellátását a két településen.

A fentiek miatt a szükséges működési engedély megszerzése után az OEP-pel kötendő finanszírozási szerződés alapján a körzet székhelyeként Kerecsend Község Önkormányzatának kell gondoskodnia a háziorvosi teendők helyettesítés keretében történő ellátásáról addig is, amíg teljes munkaidős orvos nem jelentkezik a praxisra.

Az Önkormányzat dr. Borbély Gergő egyéni vállalkozó orvossal kötött szerződést a helyettesítésre. A szerződés alapján 2016. október 1-től Kerecsend és Demjén község területén heti 15 órában az alábbi rendelési időben működik a háziorvosi szolgálat:

Kerecsenden:

hétfőn: 14-től 17.00-ig

kedden 10.00-től 12.00-ig

szerdán 12.00-tól 14.00.ig

csütörtökön 10.00-től 12.00-ig

pénteken 14.00-től 16.00-ig

Demjénben:

kedden 8.00-tól 10-ig

csütörtökön 8.00-tól 10.00-ig

Iskolaorvos

csütörtökön 12.00-tól 14.00 óráig

Készenléti idő hétfőtől péntekig reggel 8.00-tól délután 16.00 óráig, a központi orvosi ügyeletei idő megkezdéséig.

 
Idénymunka
2016. szeptember 01.

IDÉNYMUNKA A KÁLI KERTÉSZETBEN !

 

 

A Globalplant International Kft. káli kertészete idénymunka lehetőséget kínál az alábbi feltételekkel:

 

Kertészetünkben lehetőség van idénymunkákra. Jelen pillanatban csipkeszedés lenne folyamatban, amelyhez keresek 15-20 embert. Az emberek 130-150 Ft/kg bérezéssel lennének fizetve. A munkába járást, megállapodás alapján kifizetjük.

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken:

Farkas Pál

Globalplant International Kft.

3350 Kál, Erdőtelki u.3.

www.globalplant.hu

+36303705213

 

 
Ravatalozó felújítás
2016. augusztus 18.

Tisztelt Kerecsendiek!

 

2016. augusztus 18-án megkezdődnek a kerecsendi ravatalozó felújítási munkái. A munkálatok ideje alatt az épület nem lesz használható a temetési szertartások lebonyolítására. Erről a temetkezési vállalkozókat értesítettük, és kértük, hogy a felújítás alatt is gondoskodjanak a temetkezések méltó körülményeiről. 

A várhatóan 2016. szeptember végéig tartó építkezés ideje alatt kérjük a temetőbe látogatók szíves türelmét.

                                                                           Kiss Sándor

                                                                         címzetes főjegyző

 

 

 
Sziréna próba
2016. augusztus 16.

Tisztelt Lakosság!

Lakossági riasztó eszközök (sziréna) próbája Kerecsend területén

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2016. augusztus 25-én a lakossági riasztó, –tájékoztató (régi nevén légvédelmi sziréna) eszközök úgynevezett „morgató” próbáját tartja az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség, amelynek kellemetlenségeiért előre is kérik a lakosság megértését. Az ellenőrzés során a sziréna működtetésre kerül, mely rövid ideig tartó hanghatással jár.

A település területén lévő lakossági riasztó, -tájékoztató eszközök meghatározott hangjelzések leadására képesek, melyekkel szükség esetén figyelmeztethetik a lakosságot egy katasztrófára vagy veszélyhelyzetre.  

A szirénák „morgató”felfutó hangjelzés 6 másodpercen keresztüli – próbájának célja, ellenőrizni az eszközök állapotát és, megvizsgálni működőképességét.

A próba során kiadott jelzéseket kizárólag műszaki ellenőrzés céljából adják le és semmilyen veszély bekövetkeztét sem jelzik, a lakosság a részéről semmiféle teendő nem szükséges.

A katasztrófavédelem és az áramszolgáltató szakemberei a településen található valamennyi szirénát leellenőrizik. Minden kapcsolószekrényéhez odamennek, a speciális kulccsal felnyitják és működésbe hozzák a készülékeket. A próbák a településen és a környező településeken előre meghatározott terv alapján folyamatosan zajlanak.

Egy bekövetkezett, vagy előrejelzett katasztrófa esetén a hatóságok ezekkel az eszközökkel is riasztják az állampolgárokat, így fontos tudni, hogy hol szólalnak meg, illetve szükséges e az eszköz esetleges javítása.

A szirénák üzempróbájának végrehajtása a lakosság védelmét és biztonságát szolgálja.

 

 

Kerecsend, 2016. augusztus 3.

 

 

 

Sári László

Polgármester

 
Belvízvédelem
2016. augusztus 11.

Belvízvédelmi helyzetjelentés

 

Tisztelt Érintettek!

 

Védekezés:

A közelmúltban június 27-én, 90 perc alatt 70 mm eső esett Kerecsenden. Több ingatlan pincéjét, garázsát elöntötte a víz, II. fokú belvízvédelmi készültséget rendeltem el.

Ekkor védekezésképpen felszedtünk több hidat és átereszt, főként az Arany János, a Gárdonyi, a Magyari Károly és a Mőricz Zsigmond úton. Főként a fentebb említett utak mentén elkezdtük szintezni, kimélyíteni a csapadékvíz elvezető árkokat. Ezzel párhuzamosan, a települést körülölelő övárkokat is kimélyítettük, biztosítottuk, hogy a víz akadálytalanul eljusson a Laskó patakba.

Július 14-étől, 4 napon át a folyamatos esőzések során 130-140 mm-nyi csapadék sújtotta településünket, szintén II. fokú belvízvédelmi készültség elrendelésére került sor.

Ekkor több lakóingatlannál, valamint a szennyvíztisztító telepnél homokzsákos védekezést kellett alkalmaznunk.

Ez a 4 nap megmutatta, hogy melyek azok a pontok, ahol a júniusi védekezést tovább kell gondolnunk. További átereszek kerültek felszedésre. Át kellett vágni a Füzesabonyi út és a 3-as Főút közötti földutat, ahol egy árok kialakításával eljuttattuk a vizet a főút melletti vízelvezető árokba.

Végigástuk a Móricz Zsigmond úttól a Laskóig vezető árkot, ami a Pataki út páros oldali ingatlanok kertjei mögött található.

Kiástuk a Főút, Dankó út és a faluvége közötti szakasz páros oldalán lévő kertek végénél található árkot és, még sorolhatnám.

Helyreállítás:

Tudni kell, hogy a teljes helyreállításra, csak akkor kerülhet sor, ha az erre a célra benyújtott „vis maior”pályázatunkat elbírálták. Ez 90 nap.

Akkor, pontosan fogjuk tudni, hogy milyen összeggel gazdálkodhatunk, abból mit lehet megvalósítani. Valószínű, hogy az érintett utcákban azokhoz az átereszekhez is hozzányúlunk, amiket, most érintetlenül hagytunk.

Most, még a sóderborítás ülepedése után tömörített zúzalékos fedést kapnak a hidak. Ennél többet nem tudunk biztosítani addig, ameddig a helyreállításhoz szükséges pénzt az állam nem biztosítja. Szilárd burkolat beton, térkő, egyéb helyreállítására azt követően kerülhet sor.

Azoknál az ingatlanoknál, ahol idős, vagy mozgáskorlátozott lakók élnek, ott húzott beton felületet alakítottunk ki a gyalogos bejárókon.

Olyat is tapasztalhattak, hogy egyes hidakon több munkát végeztek az ott dolgozók. Ez, minden esetben az ott lakó és a vállalkozó külön megállapodása alapján történt.

Mi egy kapubejáró és egy gyalogos átjáró helyreállítását tudjuk most vállalni. Aki plusz gyűrű behelyezését kérte és nem akarta megvárni az önkormányzat által biztosított helyreállítást, az a saját költségén megtehette és ezután is megteheti.

 

Mindenkitől türelmet kérek! Törekedni fogunk a helyreállítás során, hogy minden felbontott híd jobb, szebb legyen, mint annak előtte, de az elsődleges cél, hogy többé ne kelljen a pincékben, garázsokban, vízben úszó tárgyakat és elkeseredett lakókat látnunk a településen.

 

Megértésüket megköszönve:  

 

                                                                                   Sári László

                                                                                  polgármester

 

 
Praxisjog
2016. július 25.

ELADÓ HÁZIORVOSI PRAXISJOG

 

Kerecsend községben, területi ellátási kötelezettséggel, degresszió-mentes, vegyes háziorvosi praxisjog nyugdíjazás miatt 2016. okt. 01-i kezdéssel eladó.

A praxishoz az 5 km-re fekvő Demjén község is hozzátartozik.

Összes kártyaszám: 2550.

Naponta 16 órától másnap reggel 8 óráig központi ügyelet működik Egerben.

Érdeklődni az alábbi telefonokon, illetve e-mail címem lehet.

 

Telefon: +36 30 965 53 99, 36/450 181

E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 

dr. Lukács Béla

 
Továbbá...
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Eredmények 1 - 8 / 388
Ma 2016. 9. 25, vasárnap, Eufrozina napja van.
Holnap Jusztina napja lesz.
Szavazások
Milyen gyakran olvasna friss híreket Kerecsend új oldalán
 
Online felhasználók
Jelenleg 1 vendég online
Számláló
Látogatók
 
Top! Top!