cimer00

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatom Önöket, hogy 2024. július 15.-én hétfőn, áramszünet miatt a délelőtti órákban a Hivatal zárva tart. Ügyfélfogadás kezdete 13:00. Köszönöm megértésüket. dr. Szász Kata jegyző
free accordion menu module

Képviselő-testületi ülés

Tisztelt Kerecsendiek!

A Képviselő-testület következő ülésére 2022. február 15-én, kedden 16.00 órai kezdettel a Közösségi Házban kerül sor.

Napirend:

  1. Tájékoztató az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról

előadó: Sári László polgármester

  1. Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetésére

előadó: Sári László polgármester

előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság

  1. Beszámoló a Közművelődési és Iskolai Könyvtár 2021. évi munkájáról,

javaslat a 2022 évi munkatervre és

a közművelődési szolgáltatási tervre, valamint

a 2022. évi rendezvénytervre

előadó: Forgácsné Román Rita könyvtáros

  1. A 2022. április 3-i országgyűlési választásokon és népszavazáson közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

  1. Javaslat a Fő u. 76. sz. alatti szolgálati lakás felújítására elnyert MFP pályázat keretében a projektmenedzsment kiválasztására indított beszerzési eljárásban a projektmenedzser kiválasztására

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

  1. Javaslat a Fő u. 76. sz. alatti szolgálati lakás felújítására elnyert MFP pályázat keretében a kivitelező kiválasztására indítandó beszerzési eljárás ajánlati felhívására és a meghívandó ajánlattevőkre

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

7. Egyebek

Zárt ülés keretében:

1. A háziorvosi pályázatok elbírálása

előadó: Sári László polgármester

A nyilvános ülésre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2024 Kerecsend Község Önkormányzata