cimer00

A Kerecsendi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatást tart, 2023. március 30.-án 17:00 órától, a Közösségi Házban. - Kerecsend Község Önkormányzata pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében mezőőr munkakör/feladatkör betöltésére. - 2023. március 20-tól az Egri járási Hivatal újra indítja az ügysegédi szolgálatot. Kerecsend településen minden csütörtökön 13 és 16 óra között biztosítanak ügysegédet. - A Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. március 6-tól visszaáll, a normál ügyfélfogadási rendre.
free accordion menu module

Képviselő-testületi ülés

Kerecsend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soros ülését 2022. november 21-én, hétfőn 17.00 órától tartja, a Közösségi Házban. 

Napirend:

  1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről

előadó: Sári László polgármester

  1. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről Kerecsenden

Előadó: rendőrségi körzeti megbízott

Meghívott: Eger Város Rendőrkapitánya

  1. Tájékoztató a mezőőri szolgálat tevékenységéről

előadó: Molnár Attila mezőőr

  1. Berekerdő Óvoda Pedagógiai Programjának, Berekerdő Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Berekerdő Óvoda Házirendjének elfogadása

előadó: Barna Erika óvodavezető

  1. Tájékoztató a 2021/2022. évi közfoglalkoztatási programok megvalósításáról és a következő évi tervekről

előadó: Sári László polgármester

  1. A gyermek- és szociális étkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 9/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítási javaslata

előadó: dr. Szász Kata jegyző

  1. Egyebek

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2023 Kerecsend Község Önkormányzata