cimer00

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatom Önöket, hogy 2024. július 15.-én hétfőn, áramszünet miatt a délelőtti órákban a Hivatal zárva tart. Ügyfélfogadás kezdete 13:00. Köszönöm megértésüket. dr. Szász Kata jegyző

Beszámoló

a Kerecsendi Lokálpatrióta Egyesület 2023 évben elvégzett munkáiról

és a 2024.évi terveiről

Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző kisasszony, Képviselőtestületi tagok!

Tájékoztatni szeretnélek benneteket az elmúlt évben végzett munkáinkról, Egyesületünk működéséről.

Évek óta hagyományt teremtettünk azzal, hogy februárban Fánk partyt szervezünk egy-egy híres, köztiszteletben álló vendég meghívásával. A jó hangulatú, sütemény illatú rendezvényünkre mindig szívesen eljöttek a meghívott vendégeink. Az elmúlt évben is nagy sikerrel tartottuk meg a Fánk Partynkat kivételesen a Kerecsend Közbiztonságáért Polgárőr Egyesülettel közös szervezésben. Külön megható eseményben volt részünk, hiszen az egyesületünk oszlopos tagját Békési Gyulát posztumusz díszpolgárrá avatta a község és a díszoklevél átadására is ezen a rendezvényen került sor.

Számunkra fontos a nemzeti ünnepeinkhez méltó megemlékezés. Minden évben részt veszünk a március 15-i, június 4-i, valamint október 23-i megemlékezéseken. A községünket érintő más civilszervezeti szervezésű összejöveteleken, rendezvényeken, ahová meghívást kapunk részt veszünk.

A működési feltételeink biztosításához pályázatokat nyújtottunk be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz. Nagyon sikeresnek volt mondható a 2023-as év, hiszen három nyertes pályázatunknak köszönhetően Egyesületünk 150.000 és 250.000.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, amelyet az egyesület működésére fordíthat. További nyertes pályázatunkat a kerecsendi római katolikus egyházközséggel közösen nyújtottuk be és a 2024 évi közös rendezvények megvalósításához és liturgikus textíliák, valamint templomi eszközök beszerzésére fordíthatjuk összesen 2 millió forint összegben. Soha ilyen gazdag nem volt még az egyesületünk. Reméljük a jövőben is sikeresen fogunk majd pályázni céljaink megvalósítására.

Természetesen minden önkormányzati, civil szervezeti, nemzetiségi önkormányzatok által szervezett programon segítő szándékkal részt veszünk továbbra is.

Támogattuk a kerecsendi Berekerdő Óvoda karácsonyi ünnepségét is. A pályázati sikereinknek köszönhetően volt pénzünk évzáró ünnepség megrendezésére és jó szívvel hívtuk vissza a Kerecsend Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület tagjait a december 29-i vacsorával egybekötött évzáró rendezvényünkre.

Idén is támogatni szeretnénk a helyi óvodát, iskolát lehetőségeinkhez mérten.

Március 9-én tartottuk az idei Fánk Partynkat és külön köszönjük a termet az önkormányzatnak és az ovisok kedves műsorát is. Meghívott vendégünk Kiss Sándor címzetes főjegyző úr volt, akivel Barta Katalin készített interjút.

Közösen szeretnénk az idei Majálison, Falunapon, Romanapon is részt venni a többi nemzetiségi önkormányzattal és civil szervezetekkel együtt.

Több tájházi rendezvénykísérő programjaként is szeretnénk megjelenni idén.

További jó munkát és jó egészséget kívánok mindenkinek! Remélem a következő években is számíthatok a sikeres együttműködésetekben, köszönöm megtisztelő figyelmeteket!

Kerecsend, 2024.03.18.

Békési Gyuláné

                                                                a Kerecsendi Lokálpatrióta Egyesület elnöke

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2024 Kerecsend Község Önkormányzata