cimer00

Kerecsenden a szavazásra jogosultak 38.51%-a, 665 fő jelent meg a szavazókörökben. | A polgármester-választás során leadott 581 érvényes szavazatokkal Kerecsend község polgármestere Sári László. - A Kerecsendi Közös Választási Iroda tájékoztatja a választópolgárokat, hogy a június 9.-i választáson megbízást nyert polgármester és képviselők részére, a mandátumok ünnepélyes átadására, 2024. június 17.-án, hétfőn, 17 órakor kerül sor a Közösségi Házban. |

 

 

 

 

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00003

Kedvezményezett: KERECSEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Mérföldkő sorszáma

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma

Megvalósítani tervezett eredmény leírása

1.

2017.12.31.

A mérföldkő végére elkészül a kivitelező számára a munkák megkezdéséhez és lebonyolításához szükséges tervdokumentáció. A Kerecsend Fő út 55. szám (232.hrsz) alatti épület felújítása és átalakítása a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján nem engedélyköteles tevékenység, így építési engedélyezési eljárást nem kell indítani, csak az Eger Város Városüzemeltetési Iroda Építéshatósági Csoportjának nyilatkozata szükséges arról, hogy nem engedély köteles tevékenység. Alátámasztásra kerülnek a támogatói döntés 1. mérföldkőig teljesítendő feltételei.

2.

2018.05.31.

A beszerelendő 50kWp alatti teljesítményű Háztartási Méretű Kiserőmű hálózatra történő csatlakoztatásához engedélyeztetést kell lefolytatni a területileg illetékes Hálózati engedélyesnél. Az ELMÜ-ÉMÁSZ Kft-hez Igénybejelentést szükséges eljuttatni a HMKE bekötéséhez. Amennyiben az ELMÜ-ÉMÁSZ Kft ezt az igénybejelentést elfogadja, jóváhagyja a csatlakozási dokumentációt. Elkészülnek a kiviteli tervek és a részletes tervezői költségvetés. Benyújtásra kerül az ÁÚF 7. pontjában foglaltak szerinti e-hiteles szemle típusú tulajdoni lap.

3.

2018.10.31.

Közbeszerzési eljárás lefolytatása: A projekt esetében a kivitelezési feladatok vonatkozásában a tervezői költségbecslés alapján a Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli úgynevezett öt ajánlattevős eljárás lefolytatását tervezzük közbeszerzési szakértő bevonásával.  Az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább öt - a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. Az ajánlattételi határidő nyílt eljárásban irányadó minimális időtartamára vonatkozó előírás nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidő, az ajánlattételi felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok módosításáról, valamint az ajánlattételi felhívás visszavonásáról nem kell hirdetményt közzétenni, hanem az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül, egyidejűleg írásban kell tájékoztatni azokat a gazdasági szereplőket, amelyeknek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte. Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. Ennek eredményeként kiválasztásra kerül a szociális szolgáltató házat építő és a szükséges egyéb kivitelezési feladatokat ellátó generálkivitelező.

4.

2019.03.31.

A Kerecsend, Fő út 55. szám (hrsz. 232.) alatt lévő épület kivitelezése 50%-os készültségi fokot ér el. A 4. mérföldkő végéig tervezett munkaszakaszok: Föld- és talajmunkák, aljzatbeton készítése, belső válaszfalazás, nyílászáró csere, vízszigetelés, gipszkartonozás, tetőfelújítás-fedés csere. A villamos- és gépészeti munkák, valamint az akadálymentesítés ugyancsak 50 %-os készültségi fokot ér el.

5.

2019.04.30.

A mérföldkő végére kialakításra kerül a Házi segítségnyújtás irodája.

6.

2019.06.30.

A mérföldkő végére a kivitelezés teljes egészében elkészül. Ezen mérföldkőig tervezett építési munkák: lépcsőkészítés, vakolás, burkolás, ereszcsatornázás, tető és oldalfal szigetelése, lábazat szigetelése, festés, térburkolás. Beszerelésre kerül a HMKE.

A mérföldkő végén műszaki átadás-átvétel történik, majd egy átadó ünnepség keretében megnyitjuk az épületet az ügyfélforgalom előtt.

A kivitelezés ideje alatt az építési tevékenységet műszaki ellenőr felügyeli.

7.

2019.07.31.

A teljes projekt fizikai befejezése, melynek keretében benyújtásra kerül a műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció a kivitelezésről, teljesítésigazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl.: kifizetést igazoló bankkivonatok, stb.), záró kifizetési igénylés.

………………….………

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Kerecsend, 2018. év 12. hónap 18. napján.

……….…………….……

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Eger, 2018. év … hónap … napján.

 

 

 

 

 

 

 

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2024 Kerecsend Község Önkormányzata