cimer00

Kerecsend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2023. május 22-én, hétfőn 17.00 órától tartja, a Közösségi Házban. - 2023. május 25-én, csütörtökön 16:00-18.00 óra között, Pajtók Gábor Eger és térsége országgyűlési képviselője fogadóórát tart, a Közösségi Házban.

Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. évi ülésterve

 

 

február 13.

 

1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése

előadó: Sári László polgármester

2. A Képviselő-testület 2018. évi ülésterve

előadó: Sári László polgármester

3. Javaslat a 2018. április 8-ára kiírt országgyűlési választásokon közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjaira

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

4. 2018. évi települési rendezvényterv

előadó: Forgácsné Román Rita könyvtáros

5. Beszámoló a Kerecsendi Községi és Iskolai Könyvtár 2017. évi munkájáról

előadó: Forgácsné Román Rita könyvtáros

6. Műszaki ellenőr megbízása a „Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Kerecsenden” című TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00003 azonosító számú projekt keretében

előadó: Sári László polgármester

 

március 23. KÖZMEGHALLGATÁS

 

március 27.

 

 1. A Kerecsenden működő civil szervezetek beszámolója 2017-ben végzett munkájukról és 2018. évi terveikről

előadók: a civil szervezetek vezetői

  2. Javaslat a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

 1. Az Önkormányzat bizottságainak beszámolója az általuk végzett munkáról

előadók: a bizottságok elnökei

 1. Beszámoló az Önkormányzat 2015-2019. közötti gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról

előadó: Sári László polgármester

 

április 24.

 

 1. Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról

előadó: Sári László polgármester

 1. Tájékoztató az országgyűlési választások lebonyolításának helyi tapasztalatairól
 2. előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző
 3. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

 1. Tájékoztató a majális tervezett programjáról

előadó: Simon Szilvia, a Kulturális Bizottság elnöke

 1. A „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése és fejlesztése Kerecsenden” című TOP-4.2.1.-15 kódszámú projekt keretében tervezett építési munkák kivitelezőjének kiválasztása

előadó: Sári László polgármester

 1. Tájékoztató a „Játszóudvarok fejlesztése a többségében hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő Berekerdő Óvodában” című TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00001 azonosító számú projektről

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

 

 

Május 29.

 

 1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

 1. Beszámoló a házi gondozószolgálat munkájáról

előadók: házi szociális gondozók

 

Június 27.

Együttes ülés Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületével

 

 1. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről és gazdálkodásáról

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

 

Szeptember 25.

 

 1. Tájékoztató az Önkormányzat 2018.I. félévi gazdálkodásáról

előadó: Sári László polgármester

 1. Tájékoztató a Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola 2017/2018. nevelési évben végzett munkájáról és az új nevelési év terveiről

Felkért előadók: Ballagó Zoltán egri tankerületi igazgató

Román Lászlóné igazgató

 1. Beszámoló a Berekerdő Óvoda 2017/2018. nevelési évben végzett munkájáról és az új nevelési év terveiről

előadó: Koósné Reha Valéria óvodavezető

 1. Tanulmányi támogatások megállapítása

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

 

November 6.

 

 1. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről Kerecsenden

Előadó: rendőrségi körzeti megbízott

Meghívott: Eger Város Rendőrkapitánya

 1. Tájékoztató a mezőőri szolgálat tevékenységéről

előadó: Sári László polgármester

előkészítésben részt vesznek: mezőőrök

 1. Tájékoztató a 2017/2018. évi közfoglalkoztatási programok megvalósításáról

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

 

December 11.

 

 1. Tájékoztató a közműszolgáltatok településünket érintő tevékenységéről

előadók: a közműszolgáltatók képviselői

 1. Beszámoló a 2018. évi pályázati munkáról

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

 1. Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok munkájáról

előadók: a nemzetiségi önkormányzatok elnökei

 1. Tájékoztató a Kerecsend karácsonya elnevezésű program programtervéről

előadó: Simon Szilvia, a Kulturális Bizottság elnöke

  

A testületi ülések 1. napirendi pontja minden esetben a polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta végzett munkáról. Az utolsó napirendi pont keretében az egyéb ügyek, indítványok megtárgyalására kerül sor.

Az ülésterv, ezen belül az ülések időpontja az időszerű feladatok függvényében változhat.

Rendkívüli ülésekre az SzMSz előírásainak figyelembe vételével kerülhet sor.

  

Kerecsend, 2018. február 6.

 

Sári László

polgármester

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2023 Kerecsend Község Önkormányzata