cimer00

Kerecsenden a szavazásra jogosultak 38.51%-a, 665 fő jelent meg a szavazókörökben. | A polgármester-választás során leadott 581 érvényes szavazatokkal Kerecsend község polgármestere Sári László. - A Kerecsendi Közös Választási Iroda tájékoztatja a választópolgárokat, hogy a június 9.-i választáson megbízást nyert polgármester és képviselők részére, a mandátumok ünnepélyes átadására, 2024. június 17.-án, hétfőn, 17 órakor kerül sor a Közösségi Házban. |

HELYI PROJEKTEK

2020

2017. november 1-jén az előkészítő munkákkal kezdődött meg a Közösségi Ház felújítását célzó, hivatalos nevén a „Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Kerecsenden” című, TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00003 azonosító számú projekt, amelyre a TOP keretében 42.064.507 Ft támogatást nyertünk el. A 2018 végén megkezdődött kivitelezés 2019 júniusában befejeződött. A közbeszerzési eljárás eredményeként szükségessé vált saját forrást a költségvetésbe beterveztük és biztosítottuk.

A projekt záró beszámolóját és pénzügyi elszámolását határidőben benyújtottuk a Magyar Államkincstárnak, azonban a záró helyszíni ellenőrzésre mindeddig nem került sor.

2018. február 1-jén kezdődött meg a Kerecsend-Demjén Óvodafenntartó Társulás kerecsendi és demjéni óvoda udvarának felújítását célzó TOP-projektje. Ennek a pályázatnak a hivatalos megnevezése: Játszóudvarok fejlesztése a többségében hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő Berekerdő Óvodában, azonosító száma: TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00001. Erre a célra 41.274.289 Ft-ot nyertünk el. A projekt fizikai befejezése 2019. január 31-én történt meg. Az elszámolást és a záró szakmai beszámolót benyújtottuk. Ezt követően sor került a projekt helyszíni záró ellenőrzésére, aminek alapján elszámolásunkat és a záró beszámolót 2020-ban elfogadták, a projekt tehát lezárult.

Megjegyzendő, hogy a kivitelezéshez kapcsolódóan keletkezett késedelmi kötbér összegének felhasználásával gondoskodtunk a kerecsendi óvoda hátsó részén, a projektben nem tervezett kerítés szakasz felépítéséről, valamint a demjéni tagintézményben az udvari játékok kiegészítéséről.

A Kerecsendi Fiatalok Továbbtanulásáért Közalapítvány 2019-ben 13.500 e Ft-ot nyert el a „Kerecsendi Sólymok Tanoda programja 2019” című projektjük megvalósítására a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságtól (TEF). A projekt lezárult, a pályázati beszámolót és elszámolást a TEF jóváhagyta, a MÁK pedig 2020 júniusában kezdte meg annak ellenőrzését. A tanodai program 2020-ban ugyancsak 13,5 millió Ft-os pályázati támogatásból folytathatja munkáját.

A Biztos Kezdet Gyerekház (pályázati azonosító: EFOP-1.4.3-16-2017-00059) projekt megvalósítása 2018 júliusában megkezdődött. A támogatási szerződésben jóváhagyott mérföldkő ütemezésnek megfelelően a Ház 2019. január 1-jén megkezdte a működését. A finanszírozás az igényelt előleg felhasználásával történik. A 48 hónapra tervezett program időtartama alatt a támogatás teljes összege 40 millió Ft.

gyerekház felújítására benyújtott EFOP-2.1.2-16-2018-00101 azonosító számú, „Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális hátterének kialakítása Kerecsend községben” című pályázatunk 15 millió Ft támogatást nyert el. A projekt megvalósítása 2019. július 1-jén kezdődött és 2020. augusztus 31-ig tart. A támogatásból eddig sor került az épület külső és belső felújítására, energetikai korszerűsítésére és udvari játékok elhelyezésére. Az ugyancsak tervezett eszközbeszerzés később valósul meg.

Eredményes volt a Magyar Falu Program keretében az orvosi rendelő belső felújítására és orvosi eszközbeszerzésre benyújtott pályázatunk. Erre 29 947 e Ft támogatás nyertünk el. A felújítási munkák idén kezdődtek meg, az eszközbeszerzésre már sor került. Az eszközöket a szállító mindaddig tárolja, amíg a felújítás befejeződik. A projekt fizikai befejezésének hatérideje 2021. február 28.

Ugyancsak támogatást nyertünk el a Magyar Falu Program keretében orvosi szolgálati lakás építésére. A megpályázott típustervhez tartozó támogatási összeg 262.839 e Ft. A kivitelezés az eredményes közbeszerzési eljárást követően megkezdődött. A projekt fizikai befejezési határideje 2021. május 18.

Eredményes volt a Magyar Falu Program keretében a járdafelújtáshoz szükséges anyag beszerzésére benyújtott pályázatunk is. Erre 4.999 e Ft-ot nyertünk. Ebből a forrásból a Csalit köz és a sportpálya mögötti járda felújításához szükséges anyagot tudjuk megvásárolni. Az építési költségeket saját forrásból kell biztosítanunk. A Csalit közre benyújtott ajánlatok közül megtörtént a szállító kiválasztása, az építési munkák az időjárástól függően napokon belül megkezdődhetnek. A sportpálya mögötti járdaszakasz anyag szállítására még nem kértünk árajánlatokat. Mindkét szakaszon az év végéig be kell fejezni a munkálatokat.

A Vidékfejlesztési Program keretében 11,3 millió Ft-ot nyertünk el a buszvárók felújítására és akadálymentesítésére. A kivitelezési munkák megkezdődtek, azonban a projekt finanszírozási nehézségei miatt egyelőre szünetelnek.

Vis maior pályázat keretében 2.674 e Ft-ot nyertünk el a 2019 tavaszán lehullott nagy mennyiségű eső miatt károsodott Petőfi utcai átereszek és árkok helyreállítására. A munkálatok részben elkészültek a káreseményhez kapcsolódóan. A befejezésről 2020 végéig kell gondoskodnunk.

A 2019-2020-as start mezőgazdasági programra benyújtott pályázatunk 39 984 e Ft, a hagyományos közfoglalkoztatási programra benyújtott 12.316 e Ft támogatásban részesült.

Eredményes volt a „Bölcsődei fejlesztési program, 2018” című, 2019-ben benyújtott pályázatunk - 47.922 e Ft támogatást nyertünk el. Ebből a forrásból tervezzük felújítani a volt védőnői szolgálati lakást mini bölcsőde céljára.

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2024 Kerecsend Község Önkormányzata