cimer00

Kerecsend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soros nyílt ülését, 2024. május 27-én, hétfőn 17.00 órától tartja a Közösségi Házban. |

Fájlméret
2004.14. (IX.14.) rendelet a helyi építési szabályzatról
2007.04.(II.14.) Közpénzek felhasználásáról
2011.13. (XI.4.) önkormányzati rendelet a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
2013.08. Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 2022.10.27-i módosítással
2013.11. (X.1.) önkormányzati rendelet a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatás céljából történő igénybe vételéről
2014.02. Folyékony hulladékról 2.2014.(II.10.)
2015.4. (II.12.) önkormányzati rendelet a kerecsendi piac működési rendjéről
2015.6. (IV.10.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról
2015.11.(IX.9.) rendelet a közterületen történő szeszesital-árusítás és –fogyasztás korlátozásáról
2016.2. (II.22.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról
2016.3. (II.22.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról
2016.10. (XI.14.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról
2016.13. (XI.21.) önkormányzati rendelet a temetőről és temetkezésről
2017.5. (IV.27.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésről
2017.7. (V.31.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról
2017.10. (X.9.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről
2017.13 (XII.5.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséről
2017.13. (XII.5.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséről
2018.9. (XII.14.) önkormányzati rendelet a gyermek- és szociális étkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 11_2022 (XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
2019.8. (V.29.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről
2019.10. (VI.27.) önkormányzati rendelet a közszolgálati tisztviselők napjáról
2019.15. (XII.11.) önkormányzati rendelet a települési képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
2020.7. (IX.9.) önkormányzati rendelet a kitüntetések alapításáról
2021.05. HÉSZ 5.2021. (V.3.)
2021.09. adóhatósági érdekeltségi rendszerről
2021.3. rendelet az avar és kerti hulladék égetésről
2021.8. (VIII.26.) önkormányzati rendelet a közművelődésről
2021.11. (X.25.) Szociális ellátásokról rendelet
2021.12. (X.25.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa támogatásról
2022.06. (VIII.23.) közösségi együttélés rendelet
2022.09 (IX.5.) egyéb rászorultságtól függetlenül adható támogatások
2023.02. költségvetési rendelet 2023. évre
2023.1.(I.20.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa támogatásról
2023.3. (III.27.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről, a házszámozás megállapításáról, valamint a házszám- és utcanév táblák elhelyezésének rendjéről
2023.5. (III.27.) önkormányzati rendelet a mini bölcsődei ellátás igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
2023.8 (V.22.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
2023.12 rendelet módosítás 2023. költségvetés
2023.13 (XI.27.) önkormányzati rendelet a szociális tűzifa támogatásról
2024.1 (II.12.) önkormányzati rendelete a mini bölcsődei ellátás igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
2024.2 (III.01.) önkormányzati rendelet
2024.3 (III.01.) rendelete a a településkép védelméről szóló 2017.10 (X.9.) számú rendelete módosításáról

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2024 Kerecsend Község Önkormányzata