cimer00

Az ebek idei oltását 2024. április 22-én (hétfőn) 10-11 óráig szervezzük meg. A pótoltásra 2024. május 13.-án (hétfőn) 17-18 óráig kerül sor. |
free accordion menu module

Képviselő-testületi ülés

Február 15-én ülést tartott a Képviselő-testület

Sári László polgármesternek az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatóját követően a képviselők elfogadták a 2022. évi önkormányzati költségvetést.

Idén a település 511 millió forintból gazdálkodhat. A legjelentősebb összegeket az Óvoda működtetésre (82 millió Ft), a Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozására (79 millió Ft), valamint beruházások és felújítások megvalósítására (75 millió Ft) fordítják. Ez utóbbiak közül kiemelendő az orvosi rendelő fölötti tetőtérben egy szolgálati lakás kialakítása (29 millió Ft) és a Demjéni út 6. sz. alatt már folyamatban lévő bölcsődei fejlesztés (42 millió Ft), melyekhez az Önkormányzat pályázati támogatást nyert el.

A következő napirendi pont keretében elfogadták a Közművelődési és Iskolai Könyvtár 2021. évi munkájáról szóló beszámolót és az intézmény 2022. évi munkatervét, valamint a közművelődési szolgáltatási tervet.

A képviselők Kiss Sándor címzetes főjegyző előterjesztése alapján megválasztották a 2022. április 3-i országgyűlési választásokon és népszavazáson közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjait.

A bizottságok tagjai lettek:

Gasparovics Istvánné

Sebestyén Sándorné

Sebestyén Béláné

Riczuné Angel Henriett Klára

Kecsmár Istvánné

Román Istvánné

Sebestyén Lászlóné

Dobos Sándor

Szilágyi Eged Anita

Horváth Teréz

A testület a Fő u. 76. sz. alatti szolgálati lakás felújítására elnyert MFP pályázat projektmenedzserévé – a benyújtott ajánlatok elbírálása alapján - Veres Tünde egyéni vállalkozót választotta.

Döntöttek a felújítás kivitelezésére kiírandó beszerzési eljárásba meghívandó ajánlattevőkről és elfogadták az ajánlati felhívás szövegét.

A Képviselő-testület végezetül zárt ülés keretében döntött a háziorvosi feladatok ellátására benyújtott pályázatokról is.

A képviselők úgy határoztak, hogy 2022. március 1. napjától dr. Tarcheh Ghassant bízzák meg a háziorvosi feladatokkal. Az új orvos kezdetben helyettesítőként látja el a feladatokat, majd átveszi az Önkormányzattól a háziorvosi praxist is.

A háziorvosi rendelés rendjét és időpontját érintő változásokról a doktor úrral történő egyeztetéseket követően az Önkormányzat tájékoztatja a lakosságot.

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2024 Kerecsend Község Önkormányzata