cimer00

Az ebek idei oltását 2024. április 22-én (hétfőn) 10-11 óráig szervezzük meg. A pótoltásra 2024. május 13.-án (hétfőn) 17-18 óráig kerül sor. |

1998 – 2002

A Képviselő-testület tagjai:

Gémes László polgármester

Alföldi Béla alpolgármester

Békési Gyula

Fónagyné Nagy Éva

Hócza Györgyné Benda Mária

Németh Lajos

Osvárth Endre

Sovágó Csaba

Szilágyi József

Tóth Zoltán

Pusoma Jenő (kedvezményes kisebbségi mandátummal)

Az 1998-2002. közötti önkormányzati ciklus legjelentősebb eredményei között említhető, hogy Kerecsend Önkormányzatának gesztorságával, öt község közös beruházásában elkészült a 2,2 milliárd Ft. értékű szennyvízcsatorna-hálózat és tisztítómű. A beruházás ünnepélyes átadására 2001 augusztusában került sor.

1999 elején a község egész területén korszerűsítették a közvilágítási hálózatot.

1999 június-júliusában a Laskó-patak két alkalommal is kiöntött. Az árvíz utáni helyreállítási munkák keretében kezdődött el a község útjainak felújítása. Az önkormányzati ciklus végére a község úthálózatának csaknem egésze új burkolatot kapott részben az árvízi károk helyreállítására nyújtott állami támogatás, részben pályázati támogatások és saját források felhasználásával.

A millennium évében Kerecsend is megkapta az országzászlót. Az államalapítás évfordulójáról a tornateremben megtartott, „Kerecsend 2000” című nagyszabású kiállítással emlékeztek meg, melynek keretében bemutatkoztak a település gazdasági és társadalmi szervezetei. E rendezvényhez kapcsolódóan szervezték meg az I. Laskó-menti Hagyományőrző Találkozót.

2001 végére a korábban az Önkormányzat által kiépített kábeltévé-hálózatot a UPC Magyarország Kft. saját beruházásában megépített korszerű csillagpontos kábelhálózat váltotta fel. Ugyancsak 2001-ben kezdődött meg a Fő út járdája a temető és a 3. sz. út közötti szakaszának felújítása. A munkálatokat 2002 tavaszán fejezték be.

Az Önkormányzat és a Kerecsendi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Egyesület által közösen létrehozott Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Közhasznú Társaság 2002-ben biotégla gyártását kezdte meg. A Kht. üzemében gyártott téglából elkészült az első kerecsendi biotégla-ház a Dankó utcában.

2001. szeptember 1-től a Demjéni Önkormányzat kezdeményezése alapján Demjén és Kerecsend körjegyzőséget hozott létre.

2002-ben a Kerecsendi Általános Iskola – elsőként - elnyerte az Oktatási Minisztérium Közoktatási Minőség Díja Arany Fokozatát.

2002 végén megkezdődött a Községháza épületének 22 milliós beruházási értékű felújítása és belső átalakítása. A Széchenyi Terv keretében elnyert pályázati támogatás révén a Hivatal ugyancsak 2002 végén 2,5 millió Ft. értékű informatikai beruházást hajtott végre, melynek eredményeként korszerű számítógépeket szereztek be, és már 2003-ban kiépítik a belső számítógépes hálózatot.

2002-ben elkészült az Önkormányzat internetes portálja (www.kerecsend.hu), valamint a Kerecsend történetét feldolgozó monográfia, melyet az Önkormányzat 2003-ban tervez kiadni (szerzője: Ercsényi Károly).

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklus utolsó határozatában arról döntött, hogy megvásárol egy régi parasztházat, ahol a Faluvédő Egyesület által összegyűjtött helytörténeti emlékeket állítják majd ki.

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2024 Kerecsend Község Önkormányzata