cimer00

Kerecsenden a szavazásra jogosultak 38.51%-a, 665 fő jelent meg a szavazókörökben. | A polgármester-választás során leadott 581 érvényes szavazatokkal Kerecsend község polgármestere Sári László. - A Kerecsendi Közös Választási Iroda tájékoztatja a választópolgárokat, hogy a június 9.-i választáson megbízást nyert polgármester és képviselők részére, a mandátumok ünnepélyes átadására, 2024. június 17.-án, hétfőn, 17 órakor kerül sor a Közösségi Házban. |
free accordion menu module

Választási tájékoztató 2024.

Tisztelt Kerecsendi Választópolgárok!

2024. június 9-én kerül sor az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására, közös eljárásban.

Ezzel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom ki a hatályos jogszabályok alapján:

Választási szervek

A választások során községünkben kétféle választási szerv működik: a Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB), Szavazatszámláló Bizottságok (SzSzB) és a Kerecsendi Közös Helyi Választási Iroda (HVI).

A HVB 2 tagját és 2 póttagját 2023. végén a Képviselő-testület választotta meg, a jelöltek és jelölő szervezetek további 2-2 megbízott tagot jelenthetnek be, legkésőbb 2024. május 31. napján 16 óráig.

Névjegyzék

A választás kitűzését követően a központi névjegyzék alapján a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elkészítette a szavazóköri névjegyzéket, amelyben a választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok szerepelnek. Az információs önrendelkezési jog keretében bárki jogosult információt kérni arról, hogy szerepel-e a központi névjegyzékben. A betekintés jogát a magyarországi lakcímmel rendelkező polgár a lakcíme szerinti HVI-ben, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az NVI-ben gyakorolhatja. A szavazóköri névjegyzék adatait a választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig, 2024. június 7. napján 10.00 óráig, a HVI-ben bárki megtekintheti. A választópolgárok személyes adatainak védelme érdekében a megtekintés lehetősége csak a választópolgárok nevére és lakcímére terjed ki, a többi személyes adat megismerésére nincs mód.

Szavazás

A választópolgár lakóhelyén vagy – ha lakóhelye mellett legkésőbb 2024. február 11. napjáig tartózkodási helyet is létesített – bejelentett tartózkodási helyén választhat.

A szavazóhelyiségben szavazni 2024. június 9. napján 06.00 órától 19.00 óráig lehet.

A szavazóhelyiségek Kerecsend községben – változatlanul- a Bereksori utca 2., Általános Iskola A és D épületben találhatóak.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre lehet, a jelölt nevéhez tartozó körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal.

A szavazólapon a jelöltek a HVB által kisorsolt sorrendben szerepelnek, az alábbiak szerint:

Polgármesteri szavazólap:

1. Sári László

Képviselői szavazólap:

 1. Forgácsné Román Rita
 2. Suha József
 3. Nagy Ferenc
 4. Schönberger Csaba Jakob
 5. Burai József
 6. Pusoma Jenő
 7. Kállai Antal István
 8. Váradi Tiborné
 9. Kovácsné Szucsik Katalin
 10. Fónad István

Német Nemzetiségi szavazólap:

 1. Knitli Mária
 2. Schönberger Csaba Jakob
 3. Kovácsné Békési Beatrix

Roma Nemzetiségi szavazólap:

 1. Balogh Ferenc
 2. Suha József
 3. Burai József
 4. Kállai Antal István
 5. Nagy Ferenc
 6. Rézműves Róbert
 7. Balogh Albert
 8. Váradi Tiborné

 

Szavazás átjelentkezéssel:

A választópolgár csak abba a választókerületbe jelentkezhet át, ahol a választás kitűzését megelőző harmincadik napon (2024. február 11-én) és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor tartózkodási hellyel rendelkezik. Ha azonban az átjelentkezést követően a választópolgár a tartózkodási helyét legkésőbb a szavazást megelőző harmadik (2024. június 6-án) megszünteti, vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe. Az átjelentkezés iránti kérelmet legkésőbb 2024. június 5.-én 16 óráig lehet benyújtani.

Az Európai Parlament tagjainak választásán az átjelentkezésre irányuló kérelmet legkésőbb 2024. május 31.-én lehet benyújtani.

Szavazás mozgóurnával:

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.

Egyéb indokra pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítésére hivatkozással a mozgóurnával történő szavazásra nincs lehetőség, a kérelem elutasításra kerül.

A mozgóurna iránti kérelem a Nemzeti Választási Irodánál, a helyi választási irodánál vagy – a szavazás napján – az illetékes HVB -nál terjeszthető elő. A Nemzeti Választási Irodához elektronikus azonosítással elektronikus úton, 2024. június 7.-én 10 óráig, elektronikus azonosítás nélküli elektronikus úton pedig 2024. június 5.-én 16 óráig lehet a kérelmet előterjeszteni.

A helyi választási irodához (HVI)

elektronikus azonosítással elektronikus úton, 2024. június 7.-én 10 órát követően, a szavazás napján 12 óráig,

levélben, 2024. június 5.-én 16 óráig,

személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján, 2024. június 7.-én 10 óráig.

A HVB-hez kézbesítési meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig nyújtható be a kérelem.

A választási kampány

A választási kampányidőszak 2024. április 20-tól 2024. június 9-én 19.00 óráig tart.

Nem folytatható kampánytevékenység 2024. június 9-én

a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,

b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését

szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,

c) b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár

választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.

2024. június 9-én választási gyűlés nem tartható, és politikai reklám nem tehető közzé.

Választással kapcsolatos információk a www.valasztas.hu honlapon érhetőek el.

A választással kapcsolatos valamennyi kérelem benyújtható a https://www.valasztas.hu/ugyintezes internetes oldalon, illetve személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármelyik helyi választási irodában.

Kerecsend, 2024. május 22.

dr. Szász Kata

   HVI vezető

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2024 Kerecsend Község Önkormányzata